Menu+

Ewangelizacja w pełni

W dniach 11-16 lutego 2018r. w Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu były organizowane pierwsze Warsztaty Ewangelizacyjne pod hasłem „Napełnij mnie Duchem Świętym”. Prowadziła je grupa salezjanów – ks. Mateusz Koziołek, ks. Paweł Figura, ks. Andrzej Policht, kl. Paweł Bróż, kl. Kamil Urawski, kl. Łukasz Wójcik i kl. Michał Cebulski. Spotkanie miało na celu przygotować młodzież powyżej 16 roku życiu do ewangelizacji na Savionaliach, Ukrainie i Przystanku Jezus. W warsztatach wzięli udział wolontariusze i animatorzy głównie z placówek salezjańskich z Oświęcimia, Rzeszowa, Zabrza i Lublina.

Stałymi elementami każdego z warsztatowych dni była wspólna modlitwa – modlitwa brewiarzem, Eucharystia i wieczorna adoracja.

Wszystkie dni warsztatów był maksymalnie wykorzystanie na edukację dotyczącą ewangelizacji. Wiedzę zdobytą w częściach wykładowych wykorzystywaliśmy na zajęciach grupowych, gdzie m. in. każda z grup miała przygotować jedną z części kerygmatu i krótko ją przedstawić lub przygotować na dowolnie wybranym przypadku rozmowę z głoszeniem kerygmatu. Od poniedziałku do środy ks. Mateusz i ks. Paweł przekazali nam sporo informacji dotyczących działania Ducha Świętego oraz czym jest i jak głosić świadectwo życia z Bogiem. We wtorek całą grupą wzięliśmy udział we Mszy o uzdrowienie i uwolnienie oraz w Uwielbieniu prowadzonym przez grupę muzyczną Projekt Fausystem w Jawiszowicach. Środa była wejściem w okres Wielkiego Postu. W ten dzień podczas konferencji można było dowiedzieć się sporo o sakramencie pokuty – jego mocy i jak dobrze się do niego przygotować. W czwartek części wykładowe dotyczyły głównie Pisma Świętego – jak go czytać i owocnie karmić się słowem Bożym oraz Lectio Divina – czyli formie modlitwy, opartej na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych. Piątkowa konferencja dotyczyła modlitwy wstawienniczej: jej formach, rodzajach, warunkach koniecznych do dostąpienia uzdrowienia i jej efektach. Usłyszeliśmy również świadectwo z Przystanku Jezus, które wspólnie wygłosili kleryk Kamil i kleryk Paweł. O godzinie 12 odbyła się Msza Święta, w której gościnnie uczestniczyli: ks. Andrzej Król i ks. Dariusz Bartocha.

Po Mszy Świętej i obiedzie większa część z nas udała się na Nocne Czuwanie Młodych do Czerwińska. Po ponad 5 godzinach podróży, przed 21 dotarliśmy do salezjańskiego klasztoru, gdzie gorąco przywitał nas ksiądz Jacek Szewczyk. Wzięliśmy udział w Eucharystii, a następnie w adoracji połączonej ze świadectwami głoszonymi przez: Panią Gosię i Pana Piotra Mireckich oraz uczestników naszych warsztatów. Po czuwaniu, około 2 w nocy, jeszcze „pełni” energii wypiliśmy wspólnie herbatę i poszliśmy spać. Rano, po śniadaniu, ksiądz Jacek oprowadził nas po terenie klasztoru i niestety musieliśmy się pożegnać.

Dzięki tym warsztatom nie tylko nauczyliśmy się jak skutecznie ewangelizować, ale również zawiązaliśmy międzyoratoryjną wspólnotę. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję do wspólnego działania na polu ewangelizacji.

Opublikowano Lut 27, 2018 w kategorii: Dla ducha