Menu+

Projekt Fausystem

Projekt Fausystem rozpoczął swoją działalność trzy lata przed Światowymi Dniami Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie. Na początku była to mała schola, która pod okiem Piotra Mireckiego uczyła się animować śpiew i towarzyszyła spotkaniom dla młodzieży odbywającym się w oświęcimskich parafiach. Spotkania te miały na celu przygotowanie młodzieży na to ważne wydarzenie. Mieliśmy głębokie przekonanie, że ta nasza działalność nie może skończyć się po ŚDM, bo młodzież potrzebuje się formować, potrzebuje poznawać wartościowych ludzi, a przede wszystkim szuka Boga i to właśnie my powinniśmy iść do nich z naszym doświadczeniem wiary. Wtedy też zrodził się pomysł, aby powstał większy chór i odbyły się pierwsze przesłuchania. Potem dołączyli instrumentaliści i z chóru zrobił się zespół.

Obecnie nasza działalność to szeroko zakrojona działalność ewangelizacyjna wśród młodzieży i dorosłych. Od października 2016r., co dwa miesiące, wraz z oświęcimskim oratorium, organizujemy Oświęcimskie Spotkania Dla Ducha Wzrastania. Bierzemy udział w adoracjach, wieczorach uwielbienia, czuwaniach modlitewnych. Organizujemy także duże koncerty muzyki chrześcijańskiej. Wspiera nas wielu zawodowych muzyków, którzy chcą dzielić się talentami otrzymanymi od Boga. Zespół animuje również śpiew podczas mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz parafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach. Jedziemy posługiwać tam, gdzie jesteśmy potrzebni.

Wspólnie śpiewamy, modlimy się, bawimy, wspieramy w trudnych doświadczeniach.

Nasza grupa jest otwarta na nowych członków.

Fausystem to nie tylko zespół, to przede wszystkim WSPÓLNOTA

Zobacz też